Το καλάθι μου

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συναλλαγής είναι η εκ μέρους σας γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Κατά τη διάρκεια μιας παραγγελίας, θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση στην οποία θέλετε να αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, ο αριθμός τηλεφώνου σας η ηλεκτρονική σας διεύθυνση κ.λπ. στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας.

Η "STEINADLER - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Α.Ε." δε θα σας ζητήσει ποτέ στοιχεία πιστωτικών σας καρτών.

Στην περίπτωση που επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής των παραγγελιών σας τη χρήση PAYPAL σε συνδυασμό με κάποια πιστωτική σας κάρτα τότε τα στοιχεία σας αυτά θα τα καταχωρήσετε στον ιστότοπο της PAYPAL, η "STEINADLER - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Α.Ε." δε θα λάβει γνώση και ούτε θα τηρήσει αρχείο γι αυτά, κατά τα λοιπά θα ισχύσουν οι αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων της PAYPAL.

Μόνο δε στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας, θα σας ζητηθεί ο αριθμός της και η ημερομηνία λήξης της.

Η εταιρεία "STEINADLER - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Α.Ε.", τηρώντας πιστά τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους τις διεθνείς συμβάσεις, τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες της Ε.Ε. δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη, και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας, χρήση. Η "STEINADLER - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Α.Ε." με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας ΜΟΝΟ όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή.

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της "STEINADLER - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Α.Ε." που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται αυστηρά. Κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων σας έχει ληφθεί.