Το καλάθι μου

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

Όροι χρήσης

Η "STEINADLER - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Α.Ε." διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από τη γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η "STEINADLER - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Α.Ε." μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.

 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα  www.steinadlerverlag.com είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της "STEINADLER - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Α.Ε.". Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από την "STEINADLER - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Α.Ε.", συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της "STEINADLER - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Α.Ε." και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου των Κανονισμών και Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται κάθε επενέργεια στο διαδικτυακό τόπο και ενδεικτικά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, εγκατάσταση, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της "STEINADLER - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Α.Ε.".

Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες των ιστοσελίδων  www.steinadlerverlag.com αποδέχονται ότι δε θα χρησιμοποιούν αυτές και το ηλεκτρονικό κατάστημα της "STEINADLER - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Α.Ε." για σκοπό άλλο από αυτόν που προορίζονται και ενδεικτικά δε θα τις χρησιμοποιούν για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου παράνομου, απειλητικού, προσβλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, για αποστολή περιεχομένου που να αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, να δείχνει εμπάθεια, ή να εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, να μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης, δε δικαιούνται να παραβιάζουν τη νομοθεσία που αφορά ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή και τέτοια δικαιώματα τρίτων, να εγκαθιστούν ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών. Υποχρεούνται δε, να μην παραβιάζουν με δόλο ή από αμέλεια την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, ή να χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες και το ηλεκτρονικό κατάστημα για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των λοιπών χρηστών.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συναλλαγής είναι η εκ μέρους σας γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Κατά τη διάρκεια μιας παραγγελίας, θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση στην οποία θέλετε να αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, ο αριθμός τηλεφώνου σας η ηλεκτρονική σας διεύθυνση κ.λπ. στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας.

Η "STEINADLER - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Α.Ε." δε θα σας ζητήσει ποτέ στοιχεία πιστωτικών σας καρτών.

Στην περίπτωση που επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής των παραγγελιών σας τη χρήση PAYPAL σε συνδυασμό με κάποια πιστωτική σας κάρτα τότε τα στοιχεία σας αυτά θα τα καταχωρήσετε στον ιστότοπο της PAYPAL, η "STEINADLER - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Α.Ε." δε θα λάβει γνώση και ούτε θα τηρήσει αρχείο γι αυτά, κατά τα λοιπά θα ισχύσουν οι αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων της PAYPAL.

Μόνο δε στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας, θα σας ζητηθεί ο αριθμός της και η ημερομηνία λήξης της.

Η εταιρεία "STEINADLER - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Α.Ε.", τηρώντας πιστά τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους τις διεθνείς συμβάσεις, τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες της Ε.Ε. δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη, και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας, χρήση. Η "STEINADLER - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Α.Ε." με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας ΜΟΝΟ όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή.

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της "STEINADLER - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Α.Ε." που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται αυστηρά. Κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων σας έχει ληφθεί.